WMID
Password
 
login
 

Algemene handelsvoorwaarden - Cyberservices

 • Definitie webmaster: webmaster is de benaming van de kontraktpartner van Sexmoney. De taak van de webmaster bestaat uit de werving van users, email-adressen en soortgelijke aktiviteiten. Doel van de webmaster is de generering van omzet die via Sexmoney wordt afgerekend.

 • De webmaster is verplicht alle gegevens over zijn persoon, firma, bankrekeningnummer en naar § 14 punt 1a omzetbelastingswet (UstG), in de vorm van door Sexmoney gestelde faxformulier naar waarheid in te vullen. Deze zijn per omgaande na de aanmelding en ontvangst van de webmastergegevens te completeren en te faxen.

 • Webmaster-accounteigenaren en aangegeven bankrekeninghouder moeten overeenstemmen. Afwijkende opgaven worden verworpen en dus wordt daar bij de uitbetaling van de provisie geen rekening mee gehouden.

 • Een webmaster-account en overeenkomstige toegangsdata mogen niet zonder toestemming van Sexmoney verkocht of verdergegeven worden. Een overtreding heeft direkte blokkering tot gevolg.

 • De doorgave aan derden of openbaar maken van paswoorden is verboden en kan een overtreding van § 184 StGB zijn, die volgens het geldende recht met een gevangenisstraf tot 1 jaar of met een geldstraf tot 125.000,- bestraft kan worden.

 • De ontvangen toegangsdata moeten op een veilige plaats worden bewaard of vernietigd. De toegangsdata mogen niet toegankelijk zijn voor minderjarigen.

 • De webmaster moet minstens 18 jaar zijn

 • Probeert en webmaster het partnerprogramma door voorspiegelen van valse feiten te bedriegen, verdwijnt de aanspraak op provisie. De eventueel al betaalde provisie, die op basis van dit of ander bedrog aan de webmaster werd uitbetaald, moeten door de webmaster meteen worden terugbetaald.

 • Er bestaat geen rechtsaanspraak op ons produkt.

 • Voor de uitbetaling van BTW moet Sexmoney een geldig uitreksel hebben van de KvK en een gevestiging van het Sofinummer, van de betreffende belastingdienst, voorhanden zijn.

 • De provisie wordt elke 2 weken uitbetaald, dit is overeenkomstig één afrekeningsperiode. Daarbij wordt telkens de omzet uitbetaald die tenminste 14 dagen van tevoren werdt verdiend. Sexmoney maakt de provisieafrekening. De uitbetaling van de provisie vindt plaats, bij webmasters die in Duitsland wonen, uitsluitend per overschrijving. Webmasters die niet in Duitsland wonen, worden per check uitbetaald. Een overschrijving van de provisie is alleen op Duitse bankrekeningen mogelijk!

 • Het minimale bedrag die bij een uitbetaling plaatsvindt is Euro 30,-

 • Voor eventuele vertragingen en foutieve boekingen bij de uitbetaling van de provisie, door opgaaf van niet volledige en/of foutieve webmastergegevens, is Sexmoney niet verantwoordenlijk en komt niet voor eventueel daardoor ontstane kosten op (navraagkosten, terugboekingen o.i.d.). Evenzo moet de webmaster daardoor met langere verwerkingstijden rekenen.

 • Provisieovereenkomst:
  Er zijn momenteel 4 verschillende mogelijheden waaruit men kan kiezen.
  Omzetprovisie: De webmaster krijgt van Sexmoney een individuele provisie toegewezen. Deze ligt normalerwijze bij tot 50%. De provisie heeft altijd betrekking op het nettobedrag die door users of partners (bij derde-programma´s) aan Sexmoney werd betaald. Behaalt de webmaster in een afrekeningsperiode een hoge netteomzet, dan wordt hij in een andere provisietrede ingedeeld.

  Netto-omzet Provisiepercentage
  Afrekeningsperiode  
  < € 30.000,-- 50 %
  > € 30.000,-- 55 %
  > € 50.000,-- 60 %
  > € 80.000,-- 65 %
  > € 150.000,-- 70 %


 • De provisiepercentage telt altijd maar voor die periode waarin de betreffende omzetgrenzen overschreden werden en gaan ervan uit dat de webmaster direkt, dus zonder een bovenstaande webmaster, bij Sexmoney is aangemeld. De webmaster ontvangt provisie van het gehele omzet die door zijn users wordt gegenereerd. Berekeningsbasis is daarbij de netto-omzet (voorzover het om Sexmoney-produkten handelt) of het bedrag , die bij gebruik van vreemde produkten van aanbieders aan Sexmoney wordt betaald.

 • Sign-Up: De webmaster ontvangt meteen bij de aanmelding van een nieuwe user een bedrag. Het bedrag richt zich naar het content die de user koopt en bedraagt over het algemeen 100%, meestal meer, van het eerste maandbedrag, zodat de webmaster hier buiten proporties van profiteert. De precieze provisiehoogte verneemt u in de „Cashprogramma´s“. Blokkeert of zegt de user de eerste maandsboeking op of een daarvoor liggende testboeking (of wordt de testboeking of de eerste maandsboeking om een andere rede niet blijvend betaald), heeft de webmaster geen provisieaanspraak en uitbetaalde bedragen worden teruggeboekt resp. met overige provisie-aanspraken verrekend.

 • Geld verdienen met geworven webmasters: Elke webmaster kan andere webmaster werven.
  Sexmoney betaalt op deze omzet van de direkt geworven webmasters 10% aan de daarbovenstaande webmaster uit. Dit stelt voorop dat de onderliggende webmaster een provisiepercentage van 50% ontvangt.
 • Het blokkeringsrisiko dragen Sexmoney en de webmaster gezamelijk

 • Ontstaat er door een blokkering kosten van Clearingburo´s, banken en andere instituten, dan worden die in dezelfde verhouding als de provisie tussen Sexmoney en de webmaster verdeeld.

 • Porvisieterugvordering, bijv. uit blokkeringen of Charge Back, worden of met toekomstige provisie verrekend of worden door de webmaster terugbetaald.

 • FreeContent: De webmaster heeft de mogelijkheid voor de vormgeving van zijn sites de genoemde Freecontent te gebruiken. Dit wordt aan de webmaster door Sexmoney als download ter beschikking gesteld.
  Deze foto´s mogen alleen op die websites worden gebruikt die minstens een Sexmoney produkt aanprijst.

 • Het versturen van ongeoorloofde reklame is voor alle webmasters verboden! Dit houd in het reklame maken met emails, in newsgroups en via ICQ en andere verspreidsoorten. Het handelen in strijd hiermee voert tot direkte uitsluiting uit eht Sexmoney-partnerprogramma en een verlies van de verdiende omzet.

 • "Spammen" (ongevraagd versturen van emails, zonder dubbel opt-in proces) of strafbare handelingen voeren tot uitsluiting van de webmasters net als het inhouden van alle tot dan toe ontstane aanspraken. Sexmoney behoudt uitdrukkelijk het recht bij uit zulke spamming of andere stafbare handelingen resulterende schadevergoedingen of andere aanspraken tegen Sexmoney, de gegevens van de betreffende webmaster tegenover derden te openbaren.

 • De uitbetaling gebeurt in Euro. Bezit de webmaster alleen een buitenlands bankrekeningnummer, komen evt. bijkomende kosten voor zijn rekening.

 • De geldige wetgeving van het betreffende land of staat moet worden geaccepteerd en gevolgd.

 • De regels van de nettikette moeten worden nagekomen.

 • De inhoud van het beschermd bereik moet overeenkomen met de aankondiging in het ingangsbereik. Andere inhoud voert tot uitsluiting.

 • Voor alle relaties van de webmaster en Sexmoney geld uitlsluitend het Duitse recht. Gerechtsplaats is Hamburg.
  Mocht dit punt niet rechtsgeldig, of de wet veranderd zijn, behouden de andere punten van de algemene voorwaarden hun geldigheid. Met de aanmelding als webmaster bij Sexmoney.com bevestigt de webmaster accoord te zijn met de algemene voorwaarden.

 • Levering van XXXMiles premies binnen Duitsland is verzendkostenvrij, bij een levering buiten Duitsland zijn de ontstane verzend- en exportkosten voor rekening van de ontvanger.